Smluvní podmínky konzultací k volným doménám

Společnost Digital Workplace Services, s.r.o. (dále jen "společnost"), IČ: 03153398, se sídlem na adrese Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česko  je zapsaná u Městského soudu v Praze  vedená pod spisovou značnou  C 352543.

Společnost poskytuje obchodní služby v souladu se zákonem ČR a umožňujeme objednání online i osobní konzultace. Následující podmínky se vztahují výhradně na služby, na které se klient objednává online prostřednictvím rezervačního formuláře na https://www.premiumdomeny.cz/services.


Jak rezervovat konzultaci

Pro rezervaci konzultace vyplňte rezervační formulář na https://www.premiumdomeny.cz/services. Vyberte požadovanou službu a stručně shrňte předmět konzultace.

Zkontrolujte, zda jste správně vyplnili všechny údaje, neboť za škody způsobené chybnými údaji nemůžeme nést odpovědnost. Pokud rezervujete konzultaci pro firmu, můžete uvést i firemní údaje. Dodržujte prosím pravdivost údajů kvůli nutné identifikaci dle předpisů o poskytování právních služeb.

Odeslání formuláře představuje návrh na uzavření smlouvy, a potvrzení rezervace obdržíte na e-mail uvedený ve formuláři. Tímto potvrzením je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb týkající se zvolené konzultace. Pro další právní služby bude uzavřena samostatná smlouva.

V případě neobvyklých nebo nepravděpodobných údajů v rezervačním formuláři můžeme kontaktovat a ověřit správnost údajů nebo nepotvrdit rezervaci. O této situaci budete informováni e-mailem.

Vyhradujeme si právo nepřijmout rezervaci bez udání důvodu nebo rezervaci zrušit z důvodů nemožnosti poskytnutí obchodní služby konzultace. V případě, že již byla zaplacena cena konzultace, bude vám vrácena na účet, ze kterého byla provedena platba.

Ceny a platby

Po odeslání rezervace obdržíte výzvu k platbě za konzultaci, která představuje smluvní časovou odměnu. Platbu za naše služby lze provést onlinepřevoden na náš bankovní účet vedený u Fio banka a.s. nebo prostřednictvím platební brány PayPal.
  • Cena úvodní konzultace pro jednoho klienta v délce 30 minut je zdarma
  • Další započatá půlhodina je účtována sazbou konzultace ve výši 70 EUR bez DPH.
  • Poradenství a konzultace týkající se duševního vlatnictví a autorských práv je účtována sazbou ve výši 100 EUR bez DPH.
Nejsme plátci DPH, a u každého typu konzultace není uvedena cena DPH. Cena zahrnuje konzultaci trvající minimálně 30 minut, a žádné další poplatky nejsou účtovány. Započítává se každá další započatá půl hodina.

Po připsání platby vám bude faktura dostupná v administraci vašeho profilu na stránkách reservio.cz nebo vám bude zaslána e-mailem na vyžádání.

Průběh konzultace

Ve vybraném termínu, v oblasti a s konzultantem proběhne konzultace online nebo osobně. Vyhradujeme si právo v odůvodněných případech změnit osobu poskytující konzultaci.

Obchodní služby konzultací budou poskytnuty s potřebnými odbornými znalostmi a odpovídající péčí. Pro poskytnutí služeb vám je třeba poskytnout všechny relevantní informace a spolupracovat.

Veškeré naše služby podléhají zákonům ČR, a všechny poskytnuté informace jsou chráněny mlčenlivostí.

Storno podmínky a změna termínu

V případě potřeby zrušení rezervace před jejím začátkem nás informujte e-mailem na info@premiumdomeny.cz, uveďte číslo účtu pro případné vrácení ceny nebo její části. Částečná vrácení jsou vyloučena, neboť právník si rezervoval čas a připravil se na schůzku.

  • Při zrušení rezervace nejméně 2 pracovní dny před termínem konzultace vrátíme 100 % ceny.
  • Při zrušení rezervace jeden pracovní den před nebo v den termínu konzultace vrátíme 50 % ceny.
  • Nepředem omluvená absence na konzultaci nám dává právo účtovat stornopoplatek ve výši 100 % ceny konzultace.

V případě potřeby změny termínu nás kontaktujte na info@premiumdomeny.cz nebo přímo z PREMIUMdomény.cz a domluvte si náhradní termín.  Změnu termínu můžeme akceptovat pouze dvakrát, a pokud se ani na druhý termín nemůžete dostavit, můžeme od smlouvy odstoupit.

Změna termínu nebo místa konání bude oznámena e-mailem, a v případě nemožnosti účasti vám umožní vrátit plnou cenu konzultace nebo si vybrat jiný termín nebo způsob konzultace. V případě vrácení platby se peníze převedou na váš účet do 10 dnů od dohody.


Reklamace 

Případné reklamace nám sdělte na info@premiumdomeny.cz nebo na naši sídlovou adresu. Uveďte váš kontakt, podrobnosti reklamace a informace o poskytnuté službě. Spotřebitelé mají nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací.

Vezměte v úvahu, že nelze reklamovat služby pouze na základě subjektivního hodnocení.

Odstoupení od smlouvy 

Jestliže konzultaci rezervujete jako spotřebitel a chcete odstoupit od smlouvy, můžete tak učinit do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení nám sdělte e-mailem na info@premiumdomeny.cz nebo použijte formulář na našich stránkách s předmětem jasně označujícím odstoupení od smlouvy: https://www.premiumdomeny.cz/kontakt-premium-domeny

V případě konzultace v těchto 14 dnech se však k odstoupení od smlouvy nevztahuje, pokud by konzultace proběhla před uplynutím lhůty.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele 

V případě sporu se spotřebitelem můžete obrátit na Českou Obchodní Inspekci (ČOI), pověřenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů. Podrobnosti naleznete na www.coi.cz. V případě neúspěchu přímého řešení s námi poskytneme veškeré informace pro mimosoudní řešení.

Zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 22. 6. 2024.