Smluvní podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek

Ochrana osobních údajů v e-shopu společnosti Digital Workpalce Services, s.r.o. je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, které upravuje zpracování osobních údajů fyzických osob a volný pohyb těchto údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s tímto nařízením a níže uvádím více detailů:

1. Účely zpracování osobních údajů:
- Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa/sídlo se zpracovávají pro účely odbavení objednávek a plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
- Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro evidenci smlouvy a pro případnou budoucí obranu a uplatnění práv a povinností smluvních stran.

2. Právní základy zpracování:
- Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, což odpovídá článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
- Uchování a zpracování osobních údajů pro evidenci smlouvy a pro účely obrany práv a povinností smluvních stran je umožněno článkem 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení.

3. Doba uchovávání osobních údajů:
- Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy.

4. Zasílání obchodních sdělení:
- Kupující může obdržet obchodní sdělení na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., s možností odmítnutí.

5. Program Ověřeno zákazníky:
- Spokojenost s nákupem je monitorována pomocí e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky.

6. Cookies:
- Na webové stránce www.premiumdomeny.cz jsou používány soubory cookies za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik a základní funkčnosti stránek. Soubory cookies mohou být blokovány nebo povolovány v nastavení prohlížeče.

7. Práva kupujícího podle Nařízení:
- Kupující má právo na zrušení zasílání obchodních sdělení, vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, požadovat informace o zpracování osobních údajů a další práva uvedená v Nařízení.

8. Kontakt na správce osobních údajů:
- Správce osobních údajů je Digital Workplace Services, s.r.o. Kontaktovat ho lze na e-mailové adrese info@premiumdomeny.cz.

9. Zpracovatelé osobních údajů:
- Společnost zpracovává osobní údaje kupujících.

10.*Přenos údajů do třetích zemí:
- Osobní údaje nejsou předány do třetích zemí mimo EU.

Tímto podrobným vysvětlením jsou specifikovány klíčové aspekty zpracování osobních údajů v rámci e-shopu společnosti Digital Workplace Services, s.r.o. v souladu s platnými právními normami.