11 nejčastějších chyb, když chcete koupit doménu (s příklady)

Koupit doménu a doménové jméno se může zdát jako jednoduchý úkol. Kolikrát slyším, že “pak pořídíme nějakou doménu”, nebo, “jsme přece firma abc Horní Dolní, tak registrujeme doménu abc Horní Dolní.” A tím pro danou firmu končí. Ono je to ale naopak, všechny problémy v tomto případě právě začínají, pokud doopravdy u tohoto zůstaneme.

Existuje mnoho záludných pastí, do kterých může snadno spadnout i zkušený správce webu nebo marketér, kterému úkol pořízení domény svěříte. Pojďme se podívat na 11 nejčastějších chyb, kterých se rozhodně vyvarovat, když chcete koupit doménu.

Vaše doménové jméno je základem vaší online přítomnosti, takže je důležité věnovat těmto bodům plnou pozornost, když už jste v bodě, kdy pořizujete doménu pro váš projekt, eshop, firmu, rebranding. Atd. Je úplně jedno pro jakou fázi chcete doménu koupit.

Zde je těch 11 nejčastějších chyb, kterých se vyvarovat při nákupu doménového jména a hlavně chyby, kterých se může vyvarovat i někdo, kdo si pořizuje svou první doménu.

Pro jednoduchost zůstaňme u příkladu firmy ABC z Horní dolní, která působí v Česku, a která dodává na český trh přírodní krémy na ošetření pokožky dolních končetin.


1. Vybrání složitého nebo zmateného jména

Vaše doménové jméno by mělo být snadné na psaní, na výslovnost a lehce zapamatelné. Vyhněte se používání pomlček, čísel nebo neobvyklých zkratek, které by mohly návštěvníky zmást.

Velmi jednoduché pravidlo, ale nejčastěji ignorované.

Tato chyba se často děje, když lidé při výběru doménového jména nedbají na jeho jednoduchost a srozumitelnost. Pokud je doménové jméno příliš složité nebo matoucí, může to být obtížné pro uživatele zapamatovat si ho nebo správně zadat do adresního řádku prohlížeče.

Při výběru doménového jména se vyhněte používání zbytečných pomlček, čísel nebo složitých kombinací slov, které by mohly způsobit zmatení. Mějte na paměti, že vaše doménové jméno by mělo být snadno vyslovitelné a psatelné, aby se snadno sdílelo s ostatními.

Dalším důležitým aspektem je zamezení zaměňování nebo zmatení s jinými již existujícími doménovými jmény. Pokud je vaše jméno příliš podobné jinému populárnímu webu, může to vést k ztrátě návštěvníků, kteří by mohli omylem navštívit konkurenční stránku. Známá stránka www.seznam.cz má i své “doménové squottery”, kteří parazitují na tomto úspěšném obchodním jméně. Jako www.seznan.cz , nebo www.sesnam.cz (na odkazy klikejte pouze na vlastní nebezpečí).

Pamatujte si také, že jednoduchá doménová jména jsou obvykle snadněji zapamatovatelná a lépe fungují pro účely brandingu, o tomto dále v článku. Když si vyberete jednoduché a jasně komunikující doménové jméno, usnadníte uživatelům zapamatování vašeho webu a zvýšíte pravděpodobnost, že se k vám budou vracet.

V konečném důsledku je cílem vybrat doménové jméno, které je přátelské pro uživatele a poskytuje jasný a jednoznačný obraz o obsahu nebo tématu vašeho webu. Tímto způsobem můžete maximalizovat šance na úspěch a získat loajální zákazníky, kteří se budou rádi vracet na váš web.

Rozhodně NE koupit doménu: Z tohoto příkladu je nejhorší doména www.ABC-z-h-d-1.czwww.ABC-z-h-d.cz nebo ani www.ABC-z-horni-ddolni.cz, ale i kdybychom zůstali jen u ABC názvu firmy: www.A-B-C.cz, a ani doménu podobající se úspěšné konkurenční firmě ZYX ve znění www.Z-Y-X.cz nebo www.ZYK.cz.

2. Volba dlouhého nebo těžko psatelného jména

Kratší doménová jména jsou snazší na zapamatování a snáze je potenciální klient zadá sám do prohlížeče. Snažte koupit doménu s takovým doménovým jménem, které je stručné a snadno zapamatovatelné, abyste maximalizovali jeho účinnost.

Volba doménového jména, které je příliš dlouhé nebo obtížně psatelné, může negativně ovlivnit uživatelskou zkušenost a zapamatovatelnost vašeho webu. Uživatelé mají tendenci upřednostňovat krátká a jednoduchá jména, která lze snadno napsat a zapamatovat si.

Dlouhá doménová jména mohou být matoucí a obtížná na psaní, což může vést k chybám při zadávání adresy do prohlížeče. Navíc se dlouhá jména špatně vejde do omezeného prostoru pro zobrazení URL na sociálních médiích nebo v e-mailech, vizitkách, atd. což může snížit jejich efektivitu při sdílení obsahu.

Jednoduchá pravidla pro výběr doménového jména zahrnují snahu vyhnout se použití příliš mnoha slov nebo složitých frází. Měli byste také zvážit použití běžných pravopisných variant, aby se minimalizovala pravděpodobnost překlepů při zadávání adresy. Požít můžete stránky www.pravopis.cz.

Krátká a snadno zapamatovatelná doménová jména mají tendenci být efektivnější při budování brandu a získávání návštěvníků. Pokud je to možné, snažte se vybrat jednoduché a koncizní jméno, které efektivně komunikuje váš obsah a hodnoty vaší značky a zároveň je snadné na psaní a zapamatování. Takto můžete maximalizovat šance na úspěch vašeho webu a zvýšit jeho dostupnost a viditelnost online.

Rozhodně NE koupit doménu: Čím více znak v doméně, tím hůře. Doména ve znění www.kremynanohyodfirmyABC.cz je přesně ten příklad této chyby. Hodně často se s tím setkáváme u OSVČ osob poskytující své služby ve formě www.kadernictviuevynovakove.cz. I taková služba se dá v doménovém jméně vyjádřit lépe a efektivněji.

3. Ignorování SEO/SEM doménového jména

Mnoho lidí přehlíží důležitost začlenění tzv. klíčových slov pro vyhledávače do svého doménového jména. Výběr doménového jména, které odráží váš obor nebo obsahuje relevantní klíčová slova, může významně zvýšit vaše umístění ve vyhledávačích, tudíž může přinést více zákazníků.

Jednou z nejčastějších chyb při výběru doménového jména je ignorování jeho vztahu k optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Doménové jméno hraje klíčovou roli ve vyhledávacích výsledcích a může ovlivnit vaši schopnost přilákat organický provoz na vaše stránky.

Při výběru doménového jména byste měli zvážit začlenění klíčových slov nebo frází, které jsou relevantní pro obsah vašich stránek nebo pro váš obor. Tímto způsobem si můžete vytvořit doménové jméno, které přímo odkazuje na vaše produkty, služby nebo téma vašeho webu, což může zlepšit vaši pozici ve výsledcích vyhledávání a zvýšit pravděpodobnost, že budete viděni vaším cílovým publikem.

Pokud by tedy naše firma ABC z Horní Dolní měla produktovou řadu krémů na ošetření paty s názvem Lya. Z pohledu SEO má smysl si zaregistrovat doménu www.lya.cz nebo koupit doménu www.paty.cz? Určitě ano. Mimochodem, tyto premium domény máme v naší nabídce.

Klíčovým aspektem SEO je také zkratka doménového jména. Zkrácená a jednoduchá doménová jména jsou často preferovaná, protože jsou snazší na zapamatování a sdílení. Pokud je to možné, vyhněte se příliš dlouhým doménovým jménům, která mohou být složitá na psaní a zapamatování. Zde jsme zpět u bodu jedna.

Při výběru doménového jména s ohledem na SEO je důležité najít rovnováhu mezi relevancí pro vyhledávače a atraktivností pro uživatele. Ideální doménové jméno by mělo být snadno zapamatovatelné, snadno se psát a zároveň efektivně komunikovat váš obsah a hodnoty vaší značky.

Rozhodně NE koupit doménu: Z pohledu klíčových slov nemá smysl koupit doménu www.abc.cz, tedy s názvem samotné firmy, aby daná doména prodávala samotné produkty. Potenciální klienti firmy ABC budou určitě méně vyhledávat výraz ABC, než přímo název zboží nebo obecný pojem vztahující se k produktům firmy ABC jako “krémy na nohy” nebo “krémy na paty” atd.


4. Nezohlednění tržní hodnoty domény a strhnutí se prvním dojmem

A co taková hodnota domény? Po po všech útrapách zmíněných v předešlých bodech a hodinách ztrávených hledání toho dobrého doménového jména máme několik zajímavých shod s naší představou a bohužel zde hledání i ve většině případů končí.

Každá doména má svou třžní valuaci a tudíž kapitalizaci. Pokud tedy investuje firma ABC do dobré domény,  ne jen, že si ji klieti snadněji najdou, afirma ale zásadně zvětší svou tržní hodnotu, kterou má uloženou i v premium doméně tedy v duševním vlastnictví, které může časek jen růst a nabývat na hodnotě.

Rozhodně NE koupit doménu: Nedejte na první dojem. Uveďme si jednoduchý příklad na premium doméně www.iking.cz.  Je zásadní rozdíl v tržní hodnoty domény www.king.cz a www.iking.cz. Která doména je podle vás trhem braná za "cennější", tudíš má větší tržní hodnotu?

První dojem může zmást. Podle stejného zdroje má doména www.king.cz tržní hodnotu až 18.800 USD a naopak premium doména v naší nabídce www.iKing.cz má tržní kapitalizaci až 29.200 USD. Což je velký rozdíl.

5. Neověření si ochranné známky nebo průmyslového vzoru

Před registrací doménového jména je důležité zajistit, aby nezasahovalo do existujících duševních práv a ochranných známek v naší lokalitě. Nedodržení tohoto může vést k právním problémům s téměř s jasným výsledkem.

Před registrací doménového jména je důležité provést důkladné ověření, zda dané jméno nezasahuje do existujících ochranných známek. Nerespektování tohoto kroku může mít vážné následky, které se projeví v právních problémech a mohou vést k finančním ztrátám a reputačním škodám.

Pokud vaše doménové jméno porušuje ochrannou známku, můžete být nuceni přejmenovat svou doménu nebo se soudit s majitelem ochranné známky, což může být velmi nákladné a časově náročné. To může vést k ztrátě důvěryhodnosti u vašich zákazníků a ztrátě dobrého jména ve vašem odvětví.

Při ověřování ochranných známek je důležité nejen kontrolovat existující ochranné známky ve vaší zemi, ale také zvážit mezinárodní ochranné známky a ochranné známky používané v souvisejících odvětvích. Je to zásadní krok pro ochranu vašeho podnikání a minimalizaci rizika budoucích právních sporů.

Ověření ochranných známek můžete provést v online databázi Úřadu průmyslového vlastnictví: https://isdv.upv.gov.cz/webapp/!resdb.oza.frm, stačí zadat do řádku “Znění ochranné známky” výraz, který vás napadl pro danou doménu a ihned uvidíte seznam registrovaných nebo podaných návrhů na registraci takovéto ochranné známky pro danou lokalitu.

Proto je nezbytné před registrací jakéhokoli doménového jména provést důkladné zkoumání ochranných známek a získat právní konzultaci, pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, zda vaše zamýšlené doménové jméno porušuje práva jiných subjektů. To vám pomůže chránit vaše investice a zajistit, že vaše online podnikání bude stavěno na zákonném a bezpečném základě.

Rozhodně NE koupit doménu: Pokud na daném trhu EU existuje ochranná známka ve znění “klíčové slovo”, nemá smysl registrovat doménu ve stejném přesném slovním znění www.klicoveslovo.cz. Vedlo by to akorát k právním sporům a jen k poškození vlastního obchodního jména.


6. Vynechání brandingu a identity v doméně

Vaše doménové jméno je nedílnou součástí identity vaší značky. Ujistěte se, že se shoduje s hodnotami vaší značky a efektivně ji reprezentuje.

Při výběru doménového jména je snadné podcenit jeho význam jakožto nástroje pro budování vaší značky. Doménové jméno není jen webovou adresou; je to vizitka vašeho podnikání na internetu. Pokud vaše doménové jméno nedokáže efektivně komunikovat vaši značku a hodnoty, můžete ztratit příležitost k vytvoření silného a jedinečného online obrazu.

Při výběru doménového jména je důležité zvážit, jak bude zapadat do širšího kontextu vaší značky. Mělo by být konzistentní s názvem vaší společnosti, produkty, služby nebo s cílem vašeho webu. Důkladné promyšlení a průzkum jsou zde klíčové, abyste zajistili, že vaše doménové jméno bude podporovat a posilovat váš brand, nikoli ho rozptylovat nebo zmást potenciálního klienta.

Dalším faktorem brandingového hlediska je estetika a emocionální působení doménového jména. Mělo by být atraktivní, snadno zapamatovatelné a vzbuzovat pozitivní asociace u vašich zákazníků. Kvalitní doménové jméno může zvýšit důvěru a přilákat více návštěvníků na váš web, zatímco nevhodné jméno může působit nedůvěryhodně a odradit potenciální zákazníky.

Jaké emoce si spojíte s doménou www.lya.cz nebo www.booty.cz? A jaké emoce si spojíte s doménou www.kremnapaty.cz?

Nakonec je důležité také zvážit dlouhodobou udržitelnost doménového jména. Vaše značka se může s časem vyvíjet, a proto je důležité vybrat jméno, které vám umožní flexibilitu a růst. Dobře zvolené doménové jméno může být klíčem k budování silné značky online a k dlouhodobému úspěchu vašeho podnikání.

Rozodně NE koupit doménu: Uveďme jednoduchý příklad. Představme si, že technické označení produktu našeho fiktivného krému na paty je “AH2333”. Z pohledu brandingu je označení produktu AH2333 s doménou www.AH2333.cz daleko hůře marketovatelné, než obchodní název Lya s doménou “www.lya.cz”.


7. Ignorování dostupnosti na sociálních médiích

Zkontrolujte dostupnost požadovaného doménového jména na populárních sociálních médiích. Ano, slyšíte dobře. Konzistentní branding na všech kanálech je klíčový pro budování povědomí o značce a důvěryhodnosti.

Paradoxně je tento bod asi nejvíce přehlíženým bodem.

V dnešní době jsou sociální sítě neodmyslitelnou součástí online komunikace a marketingu. Proto je důležité zvážit dostupnost vašeho doménového jména na populárních sociálních platformách před zakoupením takové domény.

Pokud je vaše doménové jméno již obsazeno na sociálních sítích, může to vést k zmatení a rozptýlení vaší online identity. Jednoduše vaši potenciální klienti mohou chodit jinam. Uživatelé by mohli omylem navštěvovat jiné profily nebo stránky s podobným jménem, což by mohlo snížit efektivitu vašeho online marketingu a brandingu.

Mít konzistentní doménové jméno na všech sociálních médiích je důležité pro budování jednotné a spolehlivé značky online. To znamená, že byste měli ověřit dostupnost vašeho jména na platformách jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a další, a zajistit, že si můžete zaregistrovat stejné jméno nebo podobnou variantu na všech těchto kanálech, které hodláte pro propagaci a marketing využívat.

Při výběru doménového jména je dobré zvážit jeho použitelnost a atraktivitu pro sociální média. Jednoduchá a snadno zapamatovatelná jména mají opět tendenci být efektivnější při budování přítomnosti na sociálních sítích a snižovat riziko zmatení nebo nedorozumění uživatelů.

Zkontrolování dostupnosti doménového jména na sociálních sítích je důležitým krokem při plánování vaší online brandingové a marketingové strategie. Tímto způsobem můžete zajistit konzistentní a efektivní prezentaci vaší značky na všech platformách a maximalizovat vaši viditelnost a angažovanost na sociálních médiích.

Rozhodně NE koupit doménu: Pokud si na Facebooku, Instagram, X nebo LinkedInu vyhledáte výraz potenciálního názvu vaší domény, koukněte i na odkaz: Pro náš příklad firmy ABC s krémy na paty s doménou www.paty.cz je třeba zkontrolovat, zda je jméno volné: ideální odkaz na skupinu https://www.facebook.com/groups/nohy/ a na stránku https://www.facebook.com/page/nohy/. A pro značku www.lya.cz skupina s odkazem https://www.facebook.com/groups/lya/ stránka s odkazem https://www.facebook.com/page/lya/. Daný odkaz po vytvoření prezentace na sociálních stránkách si upravíme a nenecháme jej pouze v číselné podobě: https://www.facebook.com/page/865354753435/!


8. Podcenění budoucí expanze

Vaše doménové jméno by mělo umožnit budoucí růst a diverzifikaci. Vyhněte se omezení výběru jména, které je příliš úzké nebo restriktivní.

Při výběru doménového jména je snadné zaměřit se pouze na současné potřeby vašeho podnikání a přehlédnout možné budoucí rozšíření nebo změny. Je důležité vybrat doménové jméno, které vám umožní flexibilitu a růst v budoucnosti.

Pokud vaše doménové jméno příliš úzce souvisí s konkrétním produktem, službou nebo tématem, může vás to omezit při rozšiřování nabídky nebo změny strategie. Opět uvedu obě domény www.lya.cz a www.nohy.cz. Která z domén nabízí větší flexibilitu a růst?

Mějte na paměti, že vaše podnikání se může vyvíjet a měnit, a proto by vaše doménové jméno mělo být dostatečně obecné, aby umožnilo růst a diverzifikaci v budoucnosti.

Dalším aspektem budoucí expanze je zvážení dostupnosti příslušných doménových jmen a variant. Pokud plánujete rozšířit se do jiných trhů nebo oborů, měli byste zvážit možnosti dalších doménových jmen, které by mohly být relevantní pro vaše nové aktivity nebo produkty.

Velmi dobrým příkladem je www.rohlik.cz, který působí též v Rakousku, Německu nebo v Maďarsku s doménami www.Kifli.hu (v překladu znamená slovo “kifli” vyskočí to nebo vychází to) pro maďarský trh a www.gurkerl.at (v překladu znamená slovo “Gurkel” okurka) pro rakouský trh a s doménou www.knuspr.de (v překladu znamená slovo “knuspr“ křupavý). Rohlík má jistou stejnou strategii, jak zvolil doménová jména pro dané trhy. Výrazy jsou jedinečné lokální výrazy spojené s pochutinama a potravinama.

V naší nabídce premium domén naleznete například www.vaclavak.online nebo www.stodolni.online. Stejná strategie na danou službu pro daný region.

Zaměření se na dlouhodobou udržitelnost a flexibilitu vašeho doménového jména vám umožní přizpůsobit se změnám a rostoucím potřebám vašeho podnikání v budoucnosti.

Rozhodně NE koupit doménu: Bude-li pro firmu ABC lokální trh málo s doménou www.paty.de asi v Německu neuspějete. www.lya.de a její další regionálními variacemi budou pro místní trhy více uchopitelné.


9. Přehlédnutí nákladů na obnovu a skryté náklady

Někteří registrátoři domén nabízejí atraktivní úvodní ceny, ale pak zvyšují náklady na obnovu registrace této domény. Před závazkem k nákupu doménového jména si pečlivě přečtěte podmínky a zahrňte i následné náklady do celkových nákladů.

Při výběru doménového jména je důležité nejen zvážit počáteční náklady na registraci, ale také prověřit pravidla a poplatky související s obnovou domény v budoucnosti.

Měli byste také zvážit případné skryté náklady spojené s registrací domény, jako jsou poplatky za přenos domény, změnu vlastnictví, SLL certifikáty, zveřejnění nebo skrytí údajů o vlastníkovi domény, nebo další služby poskytované registrátorem. Zkontrolujte všechny možné náklady předem a zahrňte je do svého rozpočtu, abyste se vyhnuli nečekaným výdajům v budoucnosti.

Rozhodně NE koupit doménu: Uveďme si jednoduché dva příklady. Zůstaneme-li na českém trhu, je u Forpsi.com TLD doména .online k .cz doméně první rok zdarma. Obnovení .online domény již za 800 CZK. U GoDaddy.com je plná ochrana domény za extra příplatek, atd.


10. Nezvážení různých variací vašeho doménového jména

Zabraňte konkurentům nebo zlomyslným spekulantům jako jdou doménoví squateři v kapitalizaci na variantách vašeho doménového jména registrací běžných překlepů nebo alternativních koncovek (např. .net, .org).

Při registraci doménového jména je důležité také zvážit možné varianty nebo překlady vašeho jména, aby se minimalizovalo riziko záměny nebo zmatení uživatelů.

Pokud se vaše doménové jméno může snadno objevit s překlepen nebo má různé varianty v různých jazycích, měli byste zvážit registraci těchto variant, aby se zabránilo konkurentům nebo zmatení uživatelů. I samotný www.google.com to dělá. Pokud zadáte do prohlížeče www.googel.com, je tato adresa přesměrovaná během vteřiny na správnou doménu www.goolge.com . V minulosti například někdo i na české doméně Googlu www.google.cz hodně dlouho cizopasil, než Google doménu převzal.

Takováto strategie může zahrnovat koupení domén prvního řádu jako .com, .net, .online nebo .biz., které jsou běžně používané ve vašem oboru.

Pokud zaznamenáte i potenciální snadné překlepy nebo variant vašeho jména, které by mohly být často používány uživateli, registrujte si takové domény a přesměrujte je na svou pravou doménu, stejně jako to v našem příkladu Google.

Rozhodně NE koupit doménu: Pro náš příklad firmy ABC firmy je tedy nasnadě zkusit jiné dostupné domény a i případné překlepy, které by mohly “ukrást” potenciální klienty. S dobrou premium doménou to již v dnešní době bude nákladnější nebo téměř skoro nemožné. Pro doménu www.paty.cz, by byla dobrou doménou na zvážení www.pata.cz (kterou již někdo na prodej nabízí) nebo doménu www.napaty.cz (také již zaregistrovaná doména).

11.Podcenění registrátora domény

Je důležité vybrat si renomovaného prodejce nebo registrátora při nákupu doménového jména. Koupit doménu o pár EUR levněji se též může nevyplatit. Prozkoumejte jejich historii, hodnocení zákazníků a možnosti zákaznické podpory, abyste zajistili hladký nákup domény ale i její správu a s administrací.

Při nákupu doménového jména je důležité vybrat důvěryhodného a spolehlivého prodejce nebo registrátora, který vám poskytne profesionální služby a podporu.

Před registrací domény si pečlivě zjistěte informace o prodejci nebo registrátorovi, včetně jeho pověsti, zkušeností a recenzí od ostatních zákazníků. Zkontrolujte také jeho podmínky služby a zákaznickou podporu, abyste zajistili, že budete mít přístup k pomoci, pokud byste měli jakékoli problémy nebo dotazy v budoucnosti. Vybrání důvěryhodného a profesionálního registrátora vám umožní mít klidné svědomí, že vaše doménová jména jsou v dobrých rukou.

Rozhodně NE koupit doménu: Na trhu je celá řada registrátorů domén. Tedy stránek, kde si doménu můžete koupit. Někteří registrátoři poskytují excelentní servis, někteří slabší a bohužel až i hrozný. Dejte jednoduše na reference klientů.

Závěrem

Vyhnout se těmto častým chybám vám umožní zajistit, že vaše doménové jméno bude sloužit jako pevný základ vaší online přítomnosti a přispěje k úspěchu vašeho webu nebo podnikání.

 Věnujte čas pečlivému zvážení vašich možností a vyberte si doménové jméno, které vám pomůže vyniknout v přeplněném online prostředí.

Ještě malá poznámka závěrem. Pravidla se mají přehodnocovat a porušovat, abychom posouvali naše hranice dále. 

V nabídce máme i doménu www.taktorozjed.cz s nulovou tržní hodnotou nebo i www.lawyerfor18wheeleraccident.com Proč? Kupříkladu toto anglické klíčové slovo "lawyer for 18 wheeler accedent" je na Google vyhledávané až 10.000 potenciálními klienty měsíčně a navíc inzerenti jsou ochotni za jediný klik platit až neuvěřitelných 834,12 EUR. Je to asi nejdražší klíčové slovo na světě.

Proč b se právníkovi v USA, který zastupuje klienty v nehodách vyplatilo takovou doménu koupit a trvale vlastnit? O tomto tématu snad někdy příště.